Oblasti odborného zájmu doktorandů

Vážení studenti, při zadávání bakalářských prací využijte možnost psát práci pod vedením některého z našich prezenčních doktorských studentů. Specializují se na řadu zajímavých oblastí a nabízejí tematické okruhy uvedené níže. Pokud Vás některý z okruhů zaujme, kontaktujte příslušného doktoranda/doktorandku a domluvte se v rámci anotačního procesu na specifikaci tématu.

Mgr. Jana Kostrounová
Islám v severní Africe (Egypt, Tunisko, Maroko, Alžírsko, Libye)
Blízký východ - Sýrie, Libanon, Izrael, Jordánsko, Irák; Írán
Islám jako náboženství
Politický islám
Islámské právo
Islámský radikalismus

MUDr. Radim Tobolka
Politické strany, volby, demokratizace
Politické násilí
Zdravotní politika
Interdisciplinární práce s přesahy do politické psychologie a evoluční biologie
Nestátní/paralelní/decentralizované/neformální mocenské struktury

Mgr. Iveta Ptáčníková
Rozvojová studia
Feminismus a gender (teorie a jejich aplikace do mezinárodních vztahů)
Nová sociální hnutí (environmentalismus, multikulturalismus)
Problematika slabých a rozpadlých států

Mgr. Michaela Šírová
Štěpné linie a politické strany v Latinské Americe
Indigenismus v Latinské Americe
Volby v Latinské Americe
Nová levice v Latinské Americe
Andské státy

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
Západosaharský konflikt
Maghreb
Latinskoamerické guerilly

Mgr. Aneta Křičková
Izraelsko-palestinský konflikt
Konflikty v zemích Latinské Ameriky
Politické systémy latinskoamerických zemí
Guerillové skupiny v Latinské Americe

Mgr. Eva Mašátová
Politická komunikace (volební kampaně, politická reklama apod.)
Imigrační politika ve vybraných evropských zemích
Problematika islámu ve vybraných evropských zemích

Mgr. Pavlína Fulnečková
Mezinárodní organizace a integrační tendence na africkém kontinentu
Role neziskového sektoru v Evropě a v Africe
Evropská unie z pohledu strukturálních fondů a využití projektového řízení

Mgr. Michal Škop, Ph.D.
Hlasování v parlamentech - EP, ČR (Sněmovna/Senát), SR, další země
Lokální zastupitelstva (místní, městská, krajská) a rozhodování v nich. Jak se liší rozhodování na různých úrovních?
Analýzy voleb v ČR (v lokálním, regionálním či celostátním měřítku). Jak se mění podpora jednotlivých stran na lokální i celostátní úrovni?
Modelování výsledků voleb v ČR při různých volebních systémech
© Copyright: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové